Safety

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaarde risico┬┤s