Windfarm Wieringermeer

20181011_145805       20181204_134059     20181016_092248    20181025_120825

Oktober 2018:

Als KAM coördinator ben ik in oktober gestart op dit project en draag ik mijn steentje bij om er samen voor te zorgen dat iedereen elke dag weer veilig naar huis kan. Mijn taken als veiligheidskundige zijn er dan ook op gericht om het projectteam te ondersteunen met kennis en ervaring om deze doelstelling elke dag weer te behalen. Dagelijks werken aan en met als doel “het herkennen en inventariseren van risico’s en het initiëren van de noodzakelijke maatregelen”. In de praktijk betekend dit het beoordelen van werkplannen, uitvoeren van werkplekobservaties, implementeren van maatregelen, coachen van medewerkers, etc. Daarnaast besteed ik aandacht aan safety awareness. Pas als we ons bewust zijn van ons gedrag kunnen en hebben we de mogelijkheid om te veranderen. Ook de veiligheidskundige samenwerking met opdrachtgever Nuon Vattenfall en collegae contractors is cruciaal in het creëren van een veilige werkplek en het behalen van doelstellingen. Het sluit perfect aan bij de slogan van BAM “Jouw Veiligheid Mijn Veiligheid”.

Portfolio Categories:


Reacties zijn gesloten.